VÅR MOTTAGNING

Välkommen till  Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Kanske söker du en psykolog i Stockholm och Vasastan? Eller så kanske du arbetar i Stockholm och att det passar att gå i psykoterapi hos en leg psykoterapeut eller leg psykolog i Vasastan

Vår mottagning - Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi - ligger i Vasastan, på Rörstrandsgatan, cirka 4 minuters promenad från Karlbergs pendeltågstation eller cirka 8 minuters promenad från S:t Eriksplans tunnelbanestation.

Vi finns i Stockholm och Uppsala.  Vid vår psykologmottagning finns legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som har lång erfarenhet av arbete med olika former av psykoterapi och psykologisk behandling - som  t ex individuell psykoterapi,  parterapi, familjeterapi. Vi har omfattande erfarenhet av många former av psykisk och känslomässig ohälsa som t ex ångest, depressiva känslor, depression, olika former av trauman (post-traumatisk-stress, PTSD), relationssvårigheter och kriser  


Vi arbetar med de flesta former av psykisk och känslomässig ohälsa. Förutom de mer omtalade formerna av psykisk och känslomässig ohälsa där psykologiska, känslomässiga, relationella och existentiella problem är starkt framträdande, har vi även lång erfarenhet av sådan psykisk och känslomässig ohälsa där kroppen har blivit starkt påverkad av problematiken - med förekomst av exempelvis smärta och värk, spänd eller och slapp muskulatur, begränsade eller ångestframkallande andningsmönster, sömnbesvär, yrsel, mag- och tarmbesvär. Det finns också former av psykologiska och psykiska besvär där en framträdande del av besvären är svårigheter att själv identifiera, uppleva och beskriva sina känslor, kroppsliga-somatiska tillstånd och förnimmelser. En del klienter har också en svårighet att ¨beröras¨ av rent verbal psykologisk behandling och psykoterapi; själva orden kan upplevas mer som ett hinder än en hjälp i den psykologiska behandlingen. När orden inte upplevs tillräckliga kan många gånger någon form av icke-verbal psykoterapeutisk metod vara ett verksamt alternativ för förändring. 


Samtalsterapi

Alla våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter arbetar med samtalsterapi, verbal psykoterapi på framför allt psykodynamisk grund, men också systemteoretiska eller ¨kognitivt¨ och integrativt inriktade inslag förekommer. 


Kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi

Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har utbildning i och erfarenhet av olika former av kroppspsykoterapi - som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, analytisk kroppspsykoterapi och liknande terapimetoder som t ex mindfulness.


Hypnosterapi

Vid mottagningen finns kompetens för arbete med olika former av hypnosterapi. Det finns en stor uppsättning olika sätt att bearbeta psykisk och känslomässig ohälsa med hjälp av hypnoterapi; suggession, metafor, story-telling, andningstekniker, visualisering och inre bilder, självhypnos m m. Hypnosterapeutiska metoder som visualisering, bearbetning av känslomässig och psykisk ohälsa med hjälp av inre bilder, är i många fall en framträdande del av en hypnospsykoterapi. Det finns också många olika hypnostekniker som används inom kroppspsykoterapi, såväl kroppsorienterade som kroppsinriktade former. Dessutom finns flera kognitivt beteendeterapeutiska (KBT) behandlingar som främst hör till de mer moderna och nyligen utvecklade s k ¨tredje vågens¨ kognitiva beteendeterapi. Till denna utveckling hör även de olika formerna av mindfulness.  Mindfulness ligger i många fall nära vissa metoder inom hypnos - främst de meditativa formerna av självhypnos.


Psykoterapi med musik: GIM-metoden

Musik kan användas vid bearbetning av psykisk och känslomässig ohälsa. Vid mottagningen i Stockholm finns leg psykoterapeut med utbildning för bearbetning av psykisk och känslomässig ohälsa med hjälp av  GIM-metoden - Guided Imagery and Music, en form av musikpsykoterapi.


EMDR

EMDR kan användas för främst bearbetning av traumatiska upplevelser, PTSD. Vid vår mottagning i Stockholm och i Uppsala finns legitimerad psykolog med kompetens för behandling med EMDR.


Parterapi

Våra leg psykologer och leg psykoterapeuter har förutom utbildning i individuell psykoterapi även utbildning i parterapi och familjeterapi, familjesamtal. Vi har mångårig erfarenhet av sådana terapier.


Tandläkarskräck

Extrem tandvårdsfobi eller tandvårdsrädsla, tandläkarskräck, är en mycket vanlig rädsla eller fobi. Tandvårdsrädsla är den kanske mest utbredda rädslan i befolkningen. För vissa människor blir denna rädsla eller skräck så kraftfull att den leder till fullständigt undvikande av tandvård förutom vid akut svår värk. På så sätt omöjliggör tandläkarskräck regelbunden nödvändig tandvård. 

Från 1999 kan patienter under vissa förutsättningar få psykologisk behandling för  extrem tandvårdsfobi under högkostnadsskydd.

Vid vår mottagning i  Stockholm och i Uppsala finns legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut med flerårig erfarenhet av att psykologisk behandling och psykoterapi av tandläkarskräck, s k extrem tandvårdsfobi. Psykoterapeutisk behandling av tandläkarskräck sker med fördel vid en separat mottagning centralt i Stockholm.


Mottagning i Uppsala

Möjlighet finns till psykoterapi och psykologisk behandling Uppsala.


VÅRA PSYKOTERAPEUTER


VERKSAMHET I STOCKHOLM - I VASASTAN

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI 

Rörstrandsgatan 50           113 40  STOCKHOLM

Mail till IfKP                      08-30 43 35


Sven-Erik Levin

Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut                                                  

08-30 43 35

Mail till Sven-Erik


Christina Lundmark

Socionom/Leg Psykoterapeut

Mail till Christina


Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

Mail till Sten

073-157 56 54


VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31 752 43  UPPSALA

Sven-Erik Levin

Leg psykolog/Leg psykoterapeut

Mail till UHP                                                                                 

070 - 633 63 20


GDPR - General Data Protection Regulation

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35