Specialist i Psykologi

Legitimerad psykolog kan vidareutbilda sig och bli Specialist i Psykologi om psykologen genomgår Sveriges Psykologiförbunds 3-åriga specialistutbildning. Specialistutbildningen i psykologi för leg psykolog utgår från det verksamhetsområde där den legitmerade psykolog arbetar. Legitimerad psykolog får specialistkompetens inom ett eller flera av nedanstående verksamhetsområden:

▪ Arbets- och organisationspsykologi

Pedagogisk psykologi

▪ Klinisk psykologi

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35