Forskarutbildning

Forskarutbildning för psykolog

Forskarutbildning kräver vanligen 4 års heltidsstudier. Fullföljd forskarutbildning leder till doktorsexamen och doktorsavhandling (240 p)  eller licentiatexamen (120 p).

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35