BEHANDLINGSFORMER

Behandlingsformer handlar övergripande om psykoterapins former och vad psykoterapi är. Det finns en mångfald olika former av psykoterapi och psykologisk behandling, en stor variation av psykoterapeutiska metoder och tekniker. Sådana beskrivningar av psykoterapins behandlingsformer kan indelas på en rad olika sätt. 

Ett sätt är att beskriva olika former av psykologisk behandling och psykoterapi utgår från den ¨enhet¨ som man arbetar med i den psykoterapeutiska behandlingen: t ex individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi. 

Man kan alternativt beskriva psykoterapi och psykologisk behandling utifrån psykoterapeutiska ¨skolor¨ som t ex psykodynamisk psykoterapipsykoanalys,  kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapiintegrativ psykoterapi, musikterapi, existentiellarelationella, transpersonella eller humanistiska psykoterapiformer.


PSYKOTERAPI

Psykoterapi kan övergripande beskrivas som en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella svårigheter genom en bearbetning med hjälp av diverse olika psykologiska metoder. Läs mer

SAMTALSTERAPI

Samtalsterapi är basen för alla former av psykoterapi. Det finns många olika former av samtalsterapi. I samtalsterapi ingår en rad olika tekniker och förhållningssätt som kan användas för att bearbeta och lösa upp de svårigheter som klienten önskar få hjälp med genom att söka psykoterapi. Läs mer

ICKE-VERBALA FORMER AV PSYKOTERAPI 

Icke-verbala former av psykoterapi kan användas då de vanliga verbala formerna av samtalsterapi inte verkar leda till förändring eller då någon form av s k icke-verbal psykoterapi verkar mer lämplig - eller helt enkelt om klienten är intresserad av att arbeta terapeutisk med hjälp av sådana metoder och tekniker. Exempel på sådana metoder är kroppspsykoterapi, andningsövningar, visualisering och inre bilder, hypnos och EMDR. Även i de s k icke-verbala formerna av psykoterapi läggs mycket tid på samtal. Läs mer

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35